Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Disseny d'un parc eòlic de 5 MW.
Director:  Massagués Vidal, Lluís ;  
Titulació:  ETIE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Energies Alternatives

Objectius
Procès de desenvolupament