Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Disseny d'un generador de RF en banda L
Director:  Lázaro Guillén, Antoni ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport docència
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Equips Electrònics

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Dissenyar un PLL per estabilitzar un oscil·lador en la banda de 1-2 GHz
  • Dissenyar un atenuador variable i un control de potencia del generador
  • Implementar un software de control en un PIC i un display
  1. Disseny placa PLL amb VCO i referencia
  2. Programacio del PLL mitjantçant un PIC
  3. Disseny de l'atenuador variable i sensor de potencia per control automàtic de guany