Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Automatización de una planta de producción discontinua
Director:  Guasch Pesquer, Lluís ;  
Titulació:  ETIE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Automatització

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Selecció de sensors i actuadors
  • Selecció del sistema de control
  • Programació del sistema de control
  • Simulació del sistema de control
  1. Coneixement de la planta
  2. Selecció sensors i actuadors
  3. Selecció sistema de control
  4. Programació dels equips de control
  5. Programació del sistema de simulació