Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Instal·lació elèctrica dels serveis generals i els immobles d'un edifici
Director:  Guasch Pesquer, Lluís ;  
Titulació:  ETIE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Instal.lacions Elèctriques

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Descripció dels requeriments elèctrics dels immobles
  • Disseny i càlcul de la instal.lació elèctrica d'acord amb els requeriments del REBT
  1. Coneixement de les característiques de l'immoble
  2. Coneixement de les diferents normes que afecten a l'esmentada instal·lació
  3. Disseny i càlcul de les instal.lacions