Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Simulador de programas del sistema de control Distribuido
Director:  Romero Nevado, Alfonso José ;  
Titulació:  EAEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Simulació/Software
Temàtica:  Instrumentació

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Desarrollar un entorno de trabajo para el sistema