Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  PrÓctiques d'electr˛nica digital amb els m˛duls MM-6XX de Promax
Director:  Ca˝ellas Alberich, Nicolau ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport docŔncia
Tipus treball:  -
Temàtica:  -

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Adaptar l'equipament de prÓctiques d'electr˛nica digital als m˛duls MM-6XX
  • Disseny de prÓctiques en llenguatge ABEL per a aquests m˛duls
  • Aprenentatge de disseny en dispositius programables