Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Electrificació i Protecció Contra Incendis d’una Planta de Processat de Closca de Fruita Seca
Director:  Garcia Amorós, Jordi ;  
Titulació:  ETIE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  -
Temàtica:  Instal.lacions Elèctriques

Objectius
Procès de desenvolupament