Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Sistematització dels procesos de legalització d'activitats industrials
Director:  Garcia Amorós, Jordi ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Instal.lacions Elèctriques

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Definir els procesos a seguir per a l'obtenció de llicencies i permisos
  • de les activitats industrials que son competència de l'enguinyer tècnic industrial.
  • Recull de normativa aplicable.