Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Actuaciˇ per a la millora i afermament de la qualitat en una ind˙stria serradora.
Director:  Selma Bargallˇ, Eduard ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Te˛ric
Temàtica:  Qualitat industrial

Objectius
Procès de desenvolupament
  • AnÓlisi dels processos en una ind˙stria serradora
  • Propostes de millora tecnol˛gica
  • Propostes de millora de la qualitat
  • Implantaciˇ d'un programa d'afermament de la qualitat ISO 9000:2000
  1. Recollida de dades
  2. Proposta de les millores tecnol˛giques necessÓries, recollides al projecte
  3. Proposta de les millores metodol˛giques necessÓries per a l'increment de la qualitat.
  4. Estudi de la viabilitat d'implantaciˇ d'una certificaciˇ ISO 9000:2000
  5. Redacciˇ dels documents per a la certificaciˇ escollida