Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Implementació d'una eina interactiva de suport a les pràctiquesa amb ISP-Expert
Director:  Cañellas Alberich, Nicolau ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport docència
Tipus treball:  Simulació/Software
Temàtica:  -

Objectius
Procès de desenvolupament