Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Electrificació i automatització d'un centre de rentat de vehicles
Director:  Guasch Pesquer, Lluís ;  
Titulació:  ETIE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Automatització

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Disseny i càlcul de la instal.lació elèctrica
  • Disseny i càlcul de l'enllumenat del centre
  • Selecció dels sensors i actuadors
  • Selecció del sistema de control
  • Programació del sistema de control
  1. Coneixement del centre
  2. Disseny i càlcul de la instal.lació elèctrica i de l'enllumentat del centre
  3. Selecció dels sensors i actuadors
  4. Selecció del sistema de control
  5. Programació del sistema de control