Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Estudi tècnic i económic de l'enllumenat pùblic d'una urbanització
Director:  Massagués Vidal, Lluís ;  
Titulació:  ETIE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Instal.lacions Elèctriques

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Conèixer la legislació vigent sobre l'enllumenat públic
  • Conèixer les diverses sol.lucions per l'instal.lació d'un enllumenat públic eficient i econòmic
  • Conèixer els costos de manteniment d'un enllumenat públic
  • Saber dissenyar una instal.lació d'enllumenat públic