Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Sistema de Gestió d'Energia per a Instal·lacions Fotovoltàiques Autònomes
Director:  Cañellas Alberich, Nicolau ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Energies Alternatives

Objectius
Procès de desenvolupament