Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  ESTUDIO TÉCNICO ECONÓMICO DE UN PARQUE EÓLICO MARINO EN EL DELTA DE L'EBRE
Director:  Santibañez Huertas, Pedro ;  
Titulació:  ETIE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Instal.lacions Elèctriques

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Realizar un estudio sobre energias renovables
  1. Repasar información relacionada.
  2. Estudiar instalaciones similares existentes
  3. Recopilar información técnica específica del tema
  4. Desarrollar la memoria y dibujar planos
  5. Completar el proyecto