Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  AJUST DE CORBES EXPERIMENTALS DE DIODES I CEL.LULES SOLARS PER MODELS CIRCUITALS
Director:  Cabré Rodon, Roger ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Simulació/Software
Temàtica:  Components i Subsistemes

Objectius
Procès de desenvolupament
  • 1. Desenvolupar una eina numèrica que ajusti corbes experimental de dispositius per extreure’n els paràmetres d’aquest s
  • 2. Desenvolupar l’eina final en un entorn gràfic agradable per a l’usuari. Aquest entorn ha de permetre que l'usuari ass
  • 3. Aplicar-ho a mesures reals i veure la coherència del mètode.