Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Desenvolupament d'un sistema pel control de la temperatura de treball d'agrupacions integrades de microsensors
Director:  Llobet Valero, Eduard ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Sensors de Gasos

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Estudi de les diferents alternatives per fer el control
  • Disseny del control de temperatura (probablement basat en microcontrolador)
  • Disseny de les plaques pels circuits impresos
  • Implementació hardware
  • Verificació