Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Modelització i simulació de cél·lules solars amb PC1D51
Director:  Marsal Garví, Lluís Francesc ;  
Titulació:  EAEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Simulació/Software
Temàtica:  Components i Subsistemes

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Estudiar el comportament de la cél.lula solar amb pous quàntics .
  • Analitzar l'influencia dels paràmetres de disseny i tecnològics.
  • Comparar aquest tipus de cél.lula amb les cél.lules convencionals sense pous quàntics (cél.lula referència)
  • Realitzar si és possible alguna mesura expwerimental de cél.lula solar amb pous quàntics.
  • Ajustar els resultats experimetals amb els simulats.
  1. Estudi d'una cél.lula solar típica
  2. Estudi d'una cél.lula solar amb pous quàntícs
  3. Introduccó al programa de simulació simwindows. Realizar exemples.
  4. Modelar i simular cél.lues amb pous quàntics. Anàlisi del comportament i resultats.
  5. Realizació de mesures i ajustos