Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Adquisiciˇ de dades amb PIC via radio
Director:  Ca˝ellas Alberich, Nicolau ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Automatitzaciˇ

Objectius
Procès de desenvolupament