Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  APLICACIÓN DE LA NORMATIVA VIGENTE SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LABORATORIOS DE ENSAYOS O DOCENTES.
Director:  Cruz Pérez, Joaquín ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport docència
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Instal.lacions Elèctriques

Objectius
Procès de desenvolupament