Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Interfaz de usuario para un emulador del microcontrolador 8051
Director:  del Castillo Pérez, Esteban ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Simulació/Software
Temàtica:  Components i Subsistemes

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Adquirir experiencia con la programación en lenguaje C
  • Diseño de controladores de dispositivos
  1. Conocimiento del emulador EMU51
  2. Conocimiento de la tarjeta de comunicaciones del PC
  3. Especificaciones
  4. Diseño del interfaz de ususario
  5. Implementación del software