Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Diseño y evaluación de un sistema de modulacion de flujo para un sistema de olfato electrónico
Director:  Brezmes Llecha, Jesús ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Regulació i Control

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Disseny i control de un sistema regulador de revolucions en una válvula peristàltica
  • Integració del conjunt en un sistema de olfacte electronic
  • Identificació i Extracció les caracteristiques mes rellevants de la modulació
  • Aplicació de metodes de reconeixement de patrons
  • Comparació amb métodes clàsics de mesura
  1. Disseny del sistema de alimentació i control de la valvula peristàltica
  2. Disseny del sistema de control de les revolucions
  3. Integració del conjunt amb un sistema d'olfacte electronic
  4. Aplicación d'algorismes d'extracció de variables i de reconeixement de patrons amb matlab
  5. Comparació i conclusions