Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  ínea eléctrica de 25 kV para su legalización, desde Subestación Eléctrica de Endesa en Reus alimentar para el polígono Agroreus
Director:  Garcia Amorós, Jordi ;  
Titulació:  
Alumne:   
Tipus projecte:  -
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Línies Elèctriques

Objectius
Procès de desenvolupament