Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Control per Passivitat d'un Statcom Multinivell
Director:  Leyva Grasa, Ramon ;  
Titulació:  GEEIA
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Simulaciˇ/Software
Temàtica:  Electr˛nica de PotŔncia

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Familiaritzaciˇ amb la topologia.
  • Familiaritzaciˇ amb l'entorn de simulaciˇ SIMULINK.
  • Saber modelitzar dinÓmicament un Statcom multinivell.
  • Aprendre els conceptes propis del control per passivitat.
  • Incrementar les capacitat de redacciˇ en llenguatge tŔcnic.
  1. Lectura de l'estat de l'art dels Statcoms.
  2. Modelitzaciˇ dinÓmica de convertidors funcionant com Compensadors EstÓtics.
  3. Simular el model del Statcom en equilibri.
  4. Simular el model dinÓmic del sistema en llaš tancat.
  5. Generar la mem˛ria tŔcnica corresponent.