Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Virtualització d'Instruments per a Laboratori de Física
Director:  Ferré Borrul, Josep ;  
Titulació:  
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport docència
Tipus treball:  Simulació/Software
Temàtica:  Instrumentació

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Aplicació basada en programari lliure i independent de la plataforma
  • Simulació dels instruments i kits disponibles per a les pràctiques de Fïsica impartides al DEEEA
  • Capacitat de realitzar circuits i mesures de forma realista
  1. Configuració de l'entorn de programació basat en programari lliure i independent de plataforma (Phyton)
  2. Definició d'especificacions
  3. Programació d'instruments font (font d'alimentació i generador de funcions)
  4. Programació d'elements de circuit
  5. Programació d'instruments de mesura (multímetre, LCR, oscil·loscopi)