Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Control d'un Sistema d'Anodització d'Alúmina Nanoporosa mitjançant Raspberry Pi
Director:  Ferré Borrul, Josep ;  
Titulació:  
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Simulació/Software
Temàtica:  Instrumentació

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Control de les fonts d'alimentació d'anodització d'alta precisió en temps real.
  • Utilitzacio de maquinari lliure de baix cost Raspberry Pi.
  • Utilització de programari lliure per a la comunicació i control amb els instruments.
  1. Configuració de Raspberry Pi com a centre de comunicació i control
  2. Instalació del programari necessari (python, accessoris de comunicació)
  3. Establiment de la comunicació entre Raspberry Pi i instruments
  4. Realització del programari de control
  5. Proves de funcionament del sistema