Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Disseny d'un wattímetre digital per a les pràctiques de Teoria de Circuits
Director:  Giral Castillón, Roberto ;  
Titulació:  
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport docència
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Equips Electrònics

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Estudi d'alternatives de wattímetre digital
  • Disseny del prototipus
  • Probes experimentals
  1. Anàlisi del mercat/estudi d'alternatives.
  2. Disseny del dispositiu
  3. Muntatge
  4. Verificació experimental
  5. Escriptura de la memòria.