Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Modelat de convertidors SEPIC/ZETA/CUK en DCM: Verificaciˇ experimental
Director:  Giral Castillˇn, Roberto ;  
Titulació:  
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Electr˛nica de PotŔncia

Objectius
Procès de desenvolupament
  • AnÓlisi te˛ric (MATLAB) i simulacions del model
  • Disseny del/dels prototip/Prototipus
  • Verificaciˇ experimental de les prediccions te˛riques/simulaciˇ
  1. Estudi del Model
  2. Reproducciˇ cÓlculs te˛rics en MATLAB i simulacions en PSIM
  3. Disseny del/dels convertidor/convertidors
  4. Mesures experimentals
  5. Escriptura de la mem˛ria.