Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Aplicació de l'espectroscopia d'impedància a l'estudi de cèl·lules solars: model elèctric equivalent de les mesures.
Director:  Pallarés Marzal, Josep ;  
Titulació:  
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Simulació/Software
Temàtica:  Energies Renovables

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Adquirir els coneixements bàsics dels paràmetres elèctrics que descriuen les cèl·lules solars
  • Aprofundir en la modelització de circuits compexos a partir de components passius (R, L, C)
  1. Realitzar mesures amb l'analitzador d'impedànces HP-4192A
  2. Representar gràficament els resultats (diagrames de Bode i Cole-Cole)
  3. Analitzar les principals característiques dels circuits elèctrics equivalents
  4. Ajustar les dades experimentals amb el circuit proposat.