Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Convertidor de potència amb aïllament i sensat de tensió de sortida al bobinat primari.
Director:  Olalla Martínez, Carlos ;  
Titulació:  
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Electrònica de Potència

Objectius
Procès de desenvolupament