Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  FMCW radar software for automotive radar applications
Director:  Lázaro Guillén, Antoni ;  
Titulació:  
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Electrònica del Automóbil

Objectius
Procès de desenvolupament