Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Sistema de monitorització d'un vehicle utilitzant el bus CAN
Director:  Lázaro Guillén, Antoni ;  
Titulació:  GESST
Alumne:   
Tipus projecte:  -
Tipus treball:  -
Temàtica:  Microcontroladors

Objectius
Procès de desenvolupament