Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  AMPLIACIÓN DE POTENCIA EN EL PARQUE EÓLICO DE LA FATARELLA
Director:  Brezmes Llecha, Jesús ;  
Titulació:  GEE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Energies Renovables

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Entendre les tecnologies darrera de les fonts renovables
  • Estudiar el projecte inicial de la Fatarella
  • Proposar una ampliació realista i conforme a la legislació i normativa vigent
  1. Entendre les tecnologies darrera de les fonts renovables
  2. Estudiar el projecte inicial de la Fatarella
  3. Proposar una ampliació realista i conforme a la legislació i normativa vigent