Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Anàlisi i disseny d’un resistor lliure de pèrdues amb aïllament galvànic
Director:  Cid Pastor, Angel ;  
Titulació:  GEEIA
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Simulació/Software
Temàtica:  Electrònica de Potència

Objectius
Procès de desenvolupament