Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Desarrollo de un sistema autónomo de monitorización de constantes vitales
Director:  Girbau Sala, David ;  
Titulació:  GESST
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  RFID i Sensors Sense Fils

Objectius
Procès de desenvolupament