Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Desenvolupament hardware d'un sistema NFC per hostaleria
Director:  Girbau Sala, David ;  
Titulació:  GESST
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Sistemes de Comunicacions

Objectius
Procès de desenvolupament