Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Disseny, implementació i test d’un convertidor DC/DC per aplicacions Power over Ethernet
Director:  Cid Pastor, Angel ;  
Titulació:  GEEIA
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Electrònica de Potència

Objectius
Procès de desenvolupament