Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Automatizació de rectificació i transport de peces mecániques de precisió.
Director:  Leyva Grasa, Ramon ;  
Titulació:  GEEIA
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Simulació/Software
Temàtica:  Automatització

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Coneixement d'un entorn industrial real.
  • Revisió dels conceptes d'automatització industrial.
  • Aprofondiment de les tècniques GRAFCET i la guia GEMMA.
  • Familiarització en la programació de SCADA's.
  • Incrementar la capacitat de redacció tècnica.
  1. Estudi dels elements que intervenen en el procés de fabricació de peces mecàniques esp.
  2. Estudi del procés i dels moviments requerits.
  3. Realització del GRAFCET de nivell 1 i planificació del entorn SCADA.
  4. Programació del PLC i elements d'entorn.
  5. Realització de la memòria del Treball Fi de Grau.