Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  APLICACIÓ DE INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL EN EL BIG DATA D'ANDORRA TELECOM
Director:  Cañellas Alberich, Nicolau ;  
Titulació:  GESST
Alumne:   
Tipus projecte:  -
Tipus treball:  -
Temàtica:  Sistemes de Comunicacions

Objectius
Procès de desenvolupament