Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Manteniment Preventiu de Quadres Elèctrics en Ambient de Pols
Director:  González Molina, Francisco ;  
Titulació:  GEE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Instal.lacions Elèctriques

Objectius
Procès de desenvolupament