Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Anàlisi del comportament d'una màquina d'inducció trifàsica funcionant com a generador
Director:  Guasch Pesquer, Lluís ;  
Titulació:  GEE
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport docència
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Màquines Elèctriques

Objectius
Procès de desenvolupament