Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Disseny i Control d'un Convertidor Ressonant per Transferència de Potència Sense Fils
Director:  Olalla Martínez, Carlos ;  
Titulació:  GEEIA
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Electrònica de Potència

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Dissenyar un convertidor per a la transferència sense fils.
  • Dissenyar un circuit de control sense oscil·lador extern.