Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Disseny i càlcul d'una central solar fotovoltaica de 15 MWp interconnectada a la xarxa de 25 kV
Director:  Massagués Vidal, Lluís ;  
Titulació:  GEE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Energies Renovables

Objectius
Procès de desenvolupament