Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Convertidor DC-DC Multi Sortida amb aïllament Gàlvanic
Director:  Olalla Martínez, Carlos ;  
Titulació:  GEEIA
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Electrònica de Potència

Objectius
Procès de desenvolupament