Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Diseño e implementación de un sistema de control de carga de producto acabado a granel mediante cámaras lectoras de matrículas y tarjetas RFID.
Director:  Vidal Idiarte, Enric ;  
Titulació:  GEEIA
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Simulació/Software
Temàtica:  Automatització

Objectius
Procès de desenvolupament