Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Elaboració d’un drone
Director:  Brezmes Llecha, Jesús ;  
Titulació:  GESST
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Robótica

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Aprendre a programar arxius de impressió 3D
  • Control mitjançant Zigbee
  1. Disseny de les peces 3D
  2. Programació Arduino
  3. Integració amb Zigbee