Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Adaptación de prácticas de Informática Industrial I con microcontrolador ATMEGA328P
Director:  Vidal Idiarte, Enric ;  
Titulació:  GEEIA
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Microcontroladors

Objectius
Procès de desenvolupament