Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Disseny i càlcul de una línia de 25 kV desde la S.E. de Cambrils i una futura Central Solar Fotovoltaica de 12 MWp situada al municipi de Riudoms.
Director:  Massagués Vidal, Lluís ;  
Titulació:  GEE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Línies Elèctriques

Objectius
Procès de desenvolupament