Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Automatització d'un magatzem flexible
Director:  Leyva Grasa, Ramon ;  
Titulació:  GEE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Automatització

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Familiarització amb un entorn d'automatizació
  • Familarització amb l'entorn de programació TIA Portal
  • Familiarització amb tipus de dades de programació
  • Desenvolupament d'un projecte d'enmagatzement flexible
  • Desenvolupar la capacitat de redacció tčcnica
  1. Coneixement del sensor i actuadors que intervenen en el projecte d'automatizació
  2. Organització del programa amb SIMATIC S7
  3. Desenvolupament del SCADA
  4. Verificació del correcte funcionament de la solució proposada
  5. Documentació i exposició del projecte i la solució proposada