Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Disseny d'aplicacions d'instrumentació amb Matlab
Director:  Romero Nevado, Alfonso José ;  Vidal Idiarte, Enric
Titulació:  GEEIA
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport docčncia
Tipus treball:  Simulació/Software
Temàtica:  Instrumentació

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Estudiar el funcionament de les llibreries de Matlab dedicades a instrumentació
  • Realitzar comunicions GPIB des de l'entorn Matlab
  • Realitzar comunicacions amb plaques d'adquisició USB des de Matlab
  • Programació d'un entorn grąfic de funcionament
  1. Estudiar el funcionament de les llibreries de Matlab dedicades a instrumentació
  2. Realitzar comunicions GPIB des de l'entorn Matlab
  3. Realitzar comunicacions amb plaques d'adquisició USB des de Matlab
  4. Programació d'un entorn grąfic de funcionament