Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Treballant amb eines NOC
Director:  Villarino Villarino, Ramon ;  
Titulació:  GESST
Alumne:   
Tipus projecte:  Innovació
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Sistemes de Comunicacions

Objectius
Procès de desenvolupament